Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Ny beredningsform av Ursofalk ingår i högkostnadsskyddet

Ursofalk (ursodeoxicholsyra) är ett läkemedel som används för upplösning av gallsten och för symtomatisk behandling av primär biliär cirros. Detta beslut gäller beredningsformen filmdragerad tablett. Sedan tidigare ingår kapslar i högkostnadsskyddet.

Problem med gallsten är vanligt. I de fall där symtomen blir mycket besvärande är behandling nödvändig. Ursofalk används för att lösa upp gallstenar. Primär biliär cirros är en inflammatorisk autoimmun leversjukdom där gallgångarna i levern angrips. Behandling med Ursofalk kan bromsa sjukdomsförloppet.

Ursofalk filmdragerad tablett innehåller samma aktiva substans som de befintliga kapslarna. Det har inte visats någon kliniskt relevant skillnad mellan beredningsformerna. Doseringen baseras på kroppsvikt. Priset per milligram är lägre för de filmdragerade tabletterna än för kapslarna.

Vi bedömer att de filmdragerade tabletterna ger en lika stor patientnytta som kapslarna till en lägre kostnad och att behandling med Ursofalk filmdragerad tablett därför är kostnadseffektiv till det ansökta priset.

Mot denna bakgrund beslutar vi att Ursofalk filmdragerad tablett ska vara subventionerad och ingå i högkostnadsskyddet.

Beslutet gäller från och med den 17 maj 2013.

Sidinformation


Publicerad
17 maj 2013