Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Picato ingår i högkostnadsskyddet

Picato (ingenolmebutat) för behandling av aktinisk keratos ingår i högkostnadsskyddet från och med den 27 juni 2013.

Picato är en gel som finns i två olika styrkor och används för att behandla aktinisk keratos. Aktinisk keratos är en sjukdom som ger hudförändringar. Det finns flera alternativ för att behandla hudförändringarna och ett av dem är topikala fältbehandlingar.

Behandlingstiden för Picato är kortare än jämförelsealternativen. Även om det föreligger osäkerheter kring både läkemedlets effekt och kostnad är dessa inte större än att TLV bedömer att de kan accepteras.

Mot denna bakgrund beslutar vi att Picato ska vara subventionerat och ingå i högkostnadsskyddet. Beslutet är förenat med ett villkor om att företaget ska senast den 1 juni 2016 inkomma med en hälsoekonomisk analys.

Beslutet gäller från och med den 27 juni 2013.

Sidinformation


Publicerad
15 augusti 2013
Till toppen