TLV logotyp
TLV logotyp

Hygropax ingår i högkostnadsskyddet

Hygropax (klortalidon) för behandling av högt blodtryck (hypertoni), ödem vid hjärtsvikt samt korttidsbehandling av annat ödem ingår i högkostnadsskyddet från och med den 30 augusti 2013.

Hygropax är en tablett som innehåller den tiazidbesläktade substansen klortalidon. I högkostnadsskyddet ingår sedan tidigare två likartade substanser, tiaziderna hydroklortiazid (Esidrex och Hydroklortiazid Evolan) och bendroflumetiazid (Salures).

Hygropax ger en likvärdig effekt till en behandlingskostnad som inte är högre jämfört med de övriga tiaziderna.

Mot denna bakgrund beslutar vi att Hygropax ska vara subventionerat och ingå i högkostnadsskyddet.

Beslutet gäller från och med den 30 augusti 2013.

Publicerad 02 september 2013