Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Vissa förpackningar av SmofKabiven ingår i högkostnadsskyddet

SmofKabiven är en näringslösning som ges direkt i blodet till vuxna patienter som inte kan få sitt näringsbehov tillgodosett via maten eller via tarmen.

SmofKabiven och SmofKabiven Perifer medför samma hälsovinster till en lägre kostnad jämfört med StructoKabiven och StructoKabiven Perifer, som är de mest likvärdiga näringslösningar som idag ingår i läkemedelsförmånerna. Företaget har däremot inte visat att SmofKabiven Elektrolytfri medför hälsovinster som står i relation till den högre kostnaden jämfört med StructoKabiven Elektrolytfri.

Undernäring är vanligt förekommande, särskilt hos äldre med långvarig sjukdom. Energibehovet kan skilja beroende på bland annat ålder, sjukdom och nivå av fysisk aktivitet.

SmofKabiven innehåller en blandning av fettsyror, aminosyror och glukos.

SmofKabiven finns i tre olika former, SmofKabiven, SmofKabiven Perifer och SmofKabiven Elektrolytfri. SmofKabiven har högre koncentration och ges i större blodkärl, SmofKabiven Perifer har lägre koncentration och kan ges i mindre blodkärl i till exempel armar och ben. SmofKabiven Elektrolytfri innehåller inga salter (elektrolyter) och finns till för att underlätta separat justering av salter.

Inom förmånerna finns sedan tidigare produkten StructoKabiven. Det som främst skiljer SmofKabiven från StructoKabiven är sammansättningen på dess fettemulsion. Vi bedömer effekten som likvärdig.

Vi bedömer att SmofKabiven och SmofKabiven Perifer ger lika stor patientnytta som StructoKabiven och StructoKabiven Perifer till en lägre kostnad och att SmofKabiven och SmofKabiven Perifer därmed är kostnadseffektiva alternativ.

Vi bedömer att SmofKabiven Elektrolytfri ger lika stor patientnytta som StructoKabiven Elektrolytfri till en högre kostnad och att SmofKabiven Elektrolytfri därmed inte är ett kostnadseffektivt alternativ.

Mot denna bakgrund beslutar vi att SmofKabiven och SmofKabiven Perifer ska vara subventionerade och ingå i läkemedelsförmånerna. Vad gäller SmofKabiven Elektrolytfri beslutar vi att ansökan ska avslås.

Beslutet gäller från den 30 augusti 2013.

Sidinformation


Publicerad
4 september 2013