Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Bosulif ingår i högkostnadsskyddet

Bosulif (bosutinib) för behandling av kronisk myeloisk leukemi (KML) ingår i högkostnadsskyddet från och med den 4 oktober 2013.

Kronisk myeloisk leukemi (KML) är en blodcancersjukdom där blodets vita blodkroppar drabbas.

Bosulif är en tyrosinkinashämmare som hjälper till att kontrollera tillväxten och spridningen av celler vid KML genom att blockera det proetein som ger upphov till cellens canceregenskaper.

Bosulif har visat sig vara effektivt när det gäller att kontrollera KML hos patienter där andra tyrosinkinashämmare inte är ett lämpligt behandlingsalternativ. Med tanke på bland annat det stora medicinska behovet som föreligger i denna patientgrupp har Bosulif blivit godkänt för användning, trots att studien som ska visa läkemedlets långvariga effekt inte påbörjats än.

Företaget har kommit in med beräkningar för kostnader och nyttor som gäller olika antaganden om behandlingstid. Kostnaden per behandlingsdag är lägre med Bosulif än med Sprycel och Tasigna. Givet samma behandlingslängd och effekt är behandling med Bosulif därför kostnadsbesparande.

Det finns en osäkerhet kring hur det faktiska utfallet kommer att bli i den kliniska vardagen. Om effekten och användningen i klinisk vardag inte stämmer överens med användningen i den kliniska studien kan frågan om läkemedlets kostnadseffektivitet komma i ett annat läge. Därför förenas beslutet med villkoret att företaget ska komma in med en hälsoekonomisk analys. Analysen ska ta hänsyn till den studie som företaget blivit ålagd av EMA att göra samt hur användningen blir i klinisk praxis.

Mot denna bakgrund beslutar vi att Bosulif ska vara subventionerat och ingå i högkostnadsskyddet.

Beslutet gäller från och med den 4 oktober 2013.

Sidinformation


Publicerad
8 oktober 2013