Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Nya styrkor av Prezista tabletter ingår i högkostnadsskyddet

Prezista (darunavir) tabletter 400 mg och 800 mg, för behandling av HIV, ingår i högkostnadsskyddet från och med den 22 november 2013. Vi bedömer att läkemedlet är ett kostnadseffektivt alternativ.

Prezista är en proteashämmare som minskar mängden HIV (humant immunbristvirus). HIV är ett retrovirus som bygger in sig i arvsmassan hos kroppens egna celler och slår ut funktionen hos celler som är aktiva i kroppens immunförsvar.

De nya styrkorna av Prezista möjliggör en smidigare behandling och har samma pris per mg som befintliga styrkor av tabletterna har. Vi anser att atazanavir är det mest relevanta jämförelsealternativet till Prezista. Vi bedömer att Prezista ger en jämförbar patientnytta som atazanavir men till en lägre kostnad. Vi anser därför att Prezista är kostnadseffektivt.

Mot denna bakgrund beslutar vi att Prezista i de nya styrkorna ska vara subventionerade och ingå i högkostnadsskyddet.

Beslutet gäller från och med den 22 november 2013.

Sidinformation


Publicerad
25 november 2013