Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Tafinlar ingår i högkostnadsskyddet

Tafinlar (dabrafenib), ett läkemedel för behandling av vuxna patienter med malignt hudmelanom som har metastaserat eller som inte kan tas bort kirurgiskt, ingår i högkostnadsskyddet från och med den 28 februari 2014.

Malignt hudmelanom var den sjätte vanligaste tumörsjukdomen i Sverige år 2011. Antalet fall av sjukdomen ökar.

Tafinlar är endast avsett för patienter vars melanomtumörceller har undersökts och visat sig ha en särskild mutation som kallas "BRAF V600" i sina gener. De patienter som är aktuella för behandling med Tafinlar har drabbats av en mycket hög svårighetsgrad av sjukdomen malignt melanom.

I den kliniska huvudstudien visades bättre effekt för Tafinlar, mätt i form av hur länge patienter överlevde innan deras sjukdom förvärrades, jämfört med cancerläkemedlet dakarbazin. Det fanns också en skillnad i medianöverlevnad mellan grupperna till Tafinlars fördel.

Företaget har i en hälsoekonomisk analys jämfört Tafinlar med dakarbazin. TLV bedömer att kostnaden för nyttan av behandling med Tafinlar är hög. Sjukdomens mycket höga svårighetsgrad gör dock att läkemedlet får bedömas vara ett kostnadseffektivt behandlingsalternativ.

Mot denna bakgrund beslutar vi att Tafinlar ska vara subventionerat och ingå i högkostnadsskyddet.

Beslutet gäller från och med den 28 februari 2014.

Sidinformation


Publicerad
4 mars 2014