Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Arlevert ingår i högkostnadsskyddet

Arlevert (dimenhydrinat och cinnarizin), för behandling av yrselsymtom av olika orsaker, ingår i högkostnadsskyddet från och med den 28 februari 2014.

Vertigo, yrsel, uppstår när signalerna från olika sinnessystem inte stämmer överens inbördes eller med vad som finns lagrat i balansminnet. Om läkaren inte hittar något fel i sinnesorganen är det första steget att utesluta andra sjukdomar.

Arlevert används för behandling av vertigosymtom av olika orsaker och innehåller en kombination av substanserna dimenhydrinat och cinnarizin i lågdos. Arlevert används främst som förebyggande behandling. Detta då det under den akuta fasen av sjukdomen är vanligt att patienten mår illa och kräks och det därför inte går att ta tabletter.

Under den akuta fasen av yrselsjukdomen är det vanligt att patienten mår illa och kräks. Företaget har därför angivit att Arlevert, som är i tablettform, framför allt kan ha en användning när det akuta tillståndet av yrseln har gått över.

Idag finns inget godkänt läkemedel på den svenska marknaden som är direkt avsett för yrselpatienter i den fas av anfallen där Arlevert kan utgöra ett alternativ.

Arlevert har visad bättre effekt än placebo och de ingående substanserna administrerade var för sig. Arlevert har även studerats med avseende på hur yrselsymtomen påverkas vid behandling genom att mäta patientens välmående och förmåga till att utföra dagliga aktiviteter. Resultatet visade att behandling med Arlevert var överlägsen behandling med jämförelsealternativet.

Arlevert kostar 25,5 kronor per dag. I det inskickade materialet ingår en ekonomisk analys där läkemedelskostnaden för Arlevert ställs mot de ökade kostnaderna för sjukskrivning och läkarbesök om alternativet är ingen behandling. Trots försiktiga antaganden leder företagets analys till resultatet att kostnaderna för sjukskrivning och återbesök vida överstiger kostnaderna för läkemedlet. Företagets analys ger ett stöd för att Arlevert är kostnadsbesparande i ett samhällsekonomiskt perspektiv jämfört med ingen behandling.

Mot denna bakgrund beslutar vi att Arlevert ska vara subventionerat och ingå i högkostnadsskyddet.

Beslutet gäller från och med den 28 februari 2014.

Sidinformation


Publicerad
13 mars 2014