Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Inflectra ingår i högkostnadsskyddet

Inflectra (infliximab), ett läkemedel som är avsett att användas när andra läkemedel eller behandlingar har misslyckats hos vuxna med följande sjukdomar: reumatoid artrit, Crohns sjukdom, ulcerös kolit, ankyloserande spondylit, psoriasisartrit samt prosirasis, ingår i högkostnadsskyddet från och med den 29 mars 2014. Inflectra kan också ges till patienter i åldern 6-17 år med svår aktiv Crohns sjukdom eller svår aktiv ulcerös kolit.

Inflectra är en så kallad biosimilar, vilket innebär att det liknar ett biologiskt läkemedel (referensläkemedlet) som redan är godkänt i EU och att Inflectra och referensläkemedlet innehåller samma aktiva substans. Referensläkemedlet för Inflectra är Remicade.

Enligt den europeiska godkännandemyndigheten har den kliniska effekten samt säkerhetsprofilen för Inflectra och Remicade visats vara likvärdiga.

Eftersom priset för Inflectra är lägre än priset för Remicade bedömer TLV att Inflectra i jämförelse med Remicade ger en likvärdig nytta till en lägre kostnad. Inflectra bedöms därmed vara kostnadseffektivt.

Mot denna bakgrund beslutar vi att Inflectra ska vara subventionerat och ingå i högkostnadsskyddet.

Beslutet gäller från och med den 29 mars 2014.

Sidinformation


Publicerad
3 april 2014