Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Giotrif ingår i högkostnadsskyddet

Giotrif (afatinib) för behandling av icke småcellig lungcancer ingår i högkostnadsskyddet från och med den 25 april 2014.

Giotrif är godkänt för behandling av lokalt avancerad eller metastaserad icke småcellig lungcancer med mutationer av epidermal tillväxtfaktorreceptor (EGFR) som tidigare inte behandlats med annan EGFR-tyrosinkinashämmare.

Giotrif har i två kliniska studier visats vara fördelaktigt jämfört med två olika cytostatikakombinationer med avseende på tiden det tar för patienten att försämras i sin sjukdom. Eftersom det inte finns några studier på hur Giotrif förhåller sig till de relevanta jämförelsealternativen Tarceva och Iressa har företaget dels genom en nätverksmetaanalys och dels genom indirekta jämförelser antagit att Giotrif åtminstone inte är sämre än Tarceva och Iressa.

Kostnaden per rekommenderad dygnsdos är lägre för Giotrif än för både Tarceva och Iressa.

Företaget har en pågående studie där Giotrif jämförs direkt med Iressa. Resultatet av studien kommer att ge information om hur effekten verkligen förhåller sig mellan Giotrif och Iressa.

Trots att osäkerheten i effekt jämfört med Tarceva och Iressa är mycket stora bedömer TLV att Giotrif inte är sämre än jämförelsealternativen. Osäkerheten kan dock accepteras om företaget kommer in med resultat från den pågående studien.

Mot denna bakgrund beslutar vi att Giotrif ska vara subventionerat och ingå i högkostnadsskyddet. Beslutet är förenat med ett villkor om att företaget senast den 1 juli 2016 ska redovisa resultat från den pågående studien samt ange hur resultatet påverkar läkemedlets kostnadseffektivitet.

Beslutet gäller från och medd den 25 april 2014.

Sidinformation


Publicerad
29 april 2014