Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Lonquex ingår i högkostnadsskyddet

Lonquex (lipegfilgrastim), lösning i förfylld spruta, ingår från och med den 29 maj 2014 i högkostnadsskyddet.

Neutropeni är en hematologisk sjukdom som kännetecknas av ett lågt antal neutrofila granulocyter. Neutrofila granulocyter är en typ av vita blodkroppar som bildas i benmärgen och är viktiga för kroppens försvar mot bakterier och andra patogener. Patienter som lider av neutropeni har därför en ökad infektionskänslighet.

G-CSF (granulocyt kolonistimulerande faktorer) stimulerar benmärgen att bilda neutrofila granulocyter och frigöra dessa till blodbanan. G-CSF-läkemedel används primärt för att reducera graden och varaktigheten av både neutropeni och febril neutropeni vid cytostatikabehandling. Lonquex är ett långverkande G-CSF-läkemedel och tas som en subkutan injektion en gång per kemoterapicykel.

Det läkemedel inom förmånen som är mest likt Lonquex är Neulasta, då båda är långverkande. Lonquex bedöms ha likvärdig effekt som Neulasta. Företagets begärda pris för Lonquex är lägre än Neulastas pris. Övriga behandlingskostnader skiljer sig inte åt varför kostnadseffektiviteten enbart beror på läkemedelskostnaden. Lonquex ger därmed likvärdig patientnytta som Neulasta till en lägre kostnad.

Mot denna bakgrund beslutar vi att Lonquex ska vara subventionerat och ingå i högkostnadsskyddet.

Beslutet gäller från och med den 29 maj 2014.

Sidinformation


Publicerad
28 maj 2014