Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Imnovid ingår i högkostnadsskyddet

Imnovid (pomalidomid)för behandling av multipelt myelom ingår i högkostnadsskyddet från och med den 19 juni 2014.

Multipelt myelom är en cancerform som uppstår i benmärgen. Benmärgen producerar bland annat en typ av vit blodkropp som kallas plasmaceller. Ur plasmacellerna utvecklas immunglobuliner som är en del av immunförsvaret. Multipelt myelom uppstår när en plasmacell börjar dela sig okontrollerat.

Imnovid är godkänt för behandling av multipelt myelom som återkommit efter, eller inte svarat på, två tidigare behandlingslinjer som innehållit både behandling med lenalidomid och bortezomib. Imnovid är klassificerat som ett särläkemedel.

Imnovid, i kombination med lågdos dexametason, har i en klinisk studie visats vara fördelaktigt jämfört med högdos dexametason både med avseende på progressionsfri överlevnad och total överlevnad.

TLV har bedömt att kostnaden, i förhållande till den medicinska effekten och sjukdomens mycket höga svårighetsgrad, är rimlig.

Mot denna bakgrund beslutar vi att Imnovid ska vara subventionerat och ingå i högkostnadsskyddet.

Beslutet gäller från och med den 19 juni 2014.

Sidinformation


Publicerad
24 juni 2014