TLV logotyp

NovoRapid PumpCart ingår i högkostnadsskyddet

NovoRapid PumpCart (insulin aspart), lösning i förfylld ampull, ingår från och med 19 juni 2014 i högkostnadsskyddet.

NovoRapid PumpCart (insulin aspart) används  för behandling av patienter med diabetes, ingår i högkostnadsskyddet från och med den 19 juni 2014. Vi bedömer att läkemedlet är ett kostnadseffektivt alternativ.

Vid diabetes är bukspottskörtelns förmåga att producera insulin störd. Insulinet reglerar halten av glukos i blodet. Sjukdomen diabetes leder till att cellerna i kroppen tar upp mindre glukos och att glukosnivån i blodet därför stiger till skadliga nivåer.

NovoRapid PumpCart är en förfylld ampull som innehåller insulin aspart som är godkänt för behandling av patienter med diabetes. Relevant jämförelsealternativ är NovoRapid (lösning i flaska) där den aktiva substansen, insulin aspart är densamma. Denna beredningsform ingår sedan tidigare i högkostnadsskyddet. Det som skiljer de båda produkterna åt är att NovoRapid PumpCart är en förfylld ampull som sätts direkt in i insulinpumpen och patienten slipper överföra insulinet från flaska till ett ampullset innan den sätts i insulinpumpen. NovoRapid är sedan tidigare godkänt för användning i insulinump.

Priset för NovoRapid PumpCart är lägre än för NovoRapid och ampullset.

Mot denna bakgrund beslutar vi att NovoRapid PumpCart är kostnadseffektivt och ska vara subventionerat och ingå i högkostnadsskyddet.

Beslutet gäller från och med den 19 juni 2014.

Publicerad 24 juni 2014

Öppettider

Måndag- fredag
09:00 - 16:00.

Växel: 09:00 -16:00.
Registratur:  09:00 -15:00.

 

Kontakt

Telefon växel: 08 - 568 420 50


E-post: registrator@tlv.se

Besöksadress
Fleminggatan 18
112 26 Stockholm


Postadress
TLV
Box 225 20
104 22 Stockholm

Fakturaadress:
TLV
FE 909
838 74 Frösön


Organisationsnummer:
202 100 - 5364


Följ TLV