Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

NovoRapid PumpCart ingår i högkostnadsskyddet

NovoRapid PumpCart (insulin aspart), lösning i förfylld ampull, ingår från och med 19 juni 2014 i högkostnadsskyddet.

NovoRapid PumpCart (insulin aspart) används  för behandling av patienter med diabetes, ingår i högkostnadsskyddet från och med den 19 juni 2014. Vi bedömer att läkemedlet är ett kostnadseffektivt alternativ.

Vid diabetes är bukspottskörtelns förmåga att producera insulin störd. Insulinet reglerar halten av glukos i blodet. Sjukdomen diabetes leder till att cellerna i kroppen tar upp mindre glukos och att glukosnivån i blodet därför stiger till skadliga nivåer.

NovoRapid PumpCart är en förfylld ampull som innehåller insulin aspart som är godkänt för behandling av patienter med diabetes. Relevant jämförelsealternativ är NovoRapid (lösning i flaska) där den aktiva substansen, insulin aspart är densamma. Denna beredningsform ingår sedan tidigare i högkostnadsskyddet. Det som skiljer de båda produkterna åt är att NovoRapid PumpCart är en förfylld ampull som sätts direkt in i insulinpumpen och patienten slipper överföra insulinet från flaska till ett ampullset innan den sätts i insulinpumpen. NovoRapid är sedan tidigare godkänt för användning i insulinump.

Priset för NovoRapid PumpCart är lägre än för NovoRapid och ampullset.

Mot denna bakgrund beslutar vi att NovoRapid PumpCart är kostnadseffektivt och ska vara subventionerat och ingå i högkostnadsskyddet.

Beslutet gäller från och med den 19 juni 2014.

Sidinformation


Publicerad
24 juni 2014