Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Xigduo ingår i högkostnadsskyddet

Diabetesläkemedlet Xigduo (dapagliflozin och metformin) ingår i högkostnadsskyddet från och med den 4 juni 2014.

Xigduo är ett läkemedel som används vid behandling av typ 2-diabetes. Sjukdomen behandlas i första hand med livsstilsförändringar. De flesta som lider av sjukdomen behöver även behandling med blodsockersänkande läkemedel.

Xigduo är ett kombinationsläkemedel som innehåller SGLT-2 hämmaren dapagliflozin och metformin. Relevant jämförelsealternativ till Xigduo är de båda substanserna dapagliflozin (Forxiga) och metformin tillsammans. TLV:s bedömning är att Xigduo ger en lika gynnsam effekt på blodsockerkontroll som jämförelsealternativet men till en lägre kostnad.

Mot denna bakgrund beslutar vi att Xigduo ska vara subventionerat och ingå i högkostnadsskyddet.

Beslutet gäller från och med den 4 juni 2014.

Sidinformation


Publicerad
25 juni 2014