TLV logotyp

Xigduo ingår i högkostnadsskyddet

Diabetesläkemedlet Xigduo (dapagliflozin och metformin) ingår i högkostnadsskyddet från och med den 4 juni 2014.

Xigduo är ett läkemedel som används vid behandling av typ 2-diabetes. Sjukdomen behandlas i första hand med livsstilsförändringar. De flesta som lider av sjukdomen behöver även behandling med blodsockersänkande läkemedel.

Xigduo är ett kombinationsläkemedel som innehåller SGLT-2 hämmaren dapagliflozin och metformin. Relevant jämförelsealternativ till Xigduo är de båda substanserna dapagliflozin (Forxiga) och metformin tillsammans. TLV:s bedömning är att Xigduo ger en lika gynnsam effekt på blodsockerkontroll som jämförelsealternativet men till en lägre kostnad.

Mot denna bakgrund beslutar vi att Xigduo ska vara subventionerat och ingå i högkostnadsskyddet.

Beslutet gäller från och med den 4 juni 2014.

Publicerad 25 juni 2014

Öppettider

Måndag- fredag
09:00 - 16:00.

Växel: 09:00 -16:00.
Registratur:  09:00 -15:00.

 

Kontakt

Telefon växel: 08 - 568 420 50

Fax:
08 568 420 99


E-post: registrator@tlv.se

Besöksadress
Fleminggatan 18
112 26 Stockholm


Postadress
TLV
Box 225 20
104 22 Stockholm

Fakturaadress:
TLV
FE 909
838 74 Frösön


Organisationsnummer:
202 100 - 5364

 

Följ TLV