Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

NovoEight ingår i högkostnadsskyddet

NovoEight för behandling av blödningsrubbningar hos patienter med hemofili A ingår i högkostnadsskyddet från och med den 25 juni 2014.

NovoEight används för att behandla och förebygga blödningar hos patienter med hemofili A. Dessa patienter har en brist på koagulationsfaktor VIII, vilket resulterar i spontana blödningar och blödningar vid trauma. Särskilt invärtes blödningar i leder, muskler, mage och hjärna är allvarliga och kan leda till långvarig sjukdom eller till och med död. 

NovoEight har visat sig vara effektivt när det gäller att behandla och förebygga blödningsepisoder, med liknande effekt som andra faktor VIII-produkter. Säkerhetsprofilen för NovoEight har också ansetts vara likartad med andra faktor VIII-produkter.

TLV bedömer att NovoEight är lika kostnadseffektivt som Kogenate och Helixate som kostar minst på den svenska marknaden vid en jämförelse på AUP per enhet.

Mot denna bakgrund beslutar vi att NovoEight ska vara subventionerat och ingå i högkostnadsskyddet.

Beslutet gäller från och med den 25 juni 2014.

Sidinformation


Publicerad
27 juni 2014