Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Airflusal Forspiro ingår i högkostnadsskyddet

Airflusal Forspiro (flutikason/salmeterol) för behandling av astma och KOL ingår i högkostnadsskyddet från och med den 20 juni 2014.

Vid astma är luftvägarna inflammerade och svullna. Svullnaden gör att det blir svårare för luften att flöda in och framför allt ut ur lungorna. Kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) är en varaktig, långsamt tilltagande lungsjukdom som kännetecknas av ett ständigt nedsatt flöde i luftrören.

Airflusal Forspiro innehåller en fast kombination av den luftrörsvidgande substansen salmeterol och den inflammationsdämpande substansen flutikason. Inom läkemedelsförmånen finns sedan tidigare Relanio och Seretide Diskus som även de är fasta kombinationer av dessa två substanser. Airflusal Forspiro har jämförbar effekt med dessa i motsvarande styrkor och har visats vara kostnadseffektivt.

Mot denna bakgrund beslutar vi att Airflusal Forspiro ska vara subventionerat och ingå i högkostnadsskyddet.

Beslutet gäller från och med den 20 juni 2014.

Sidinformation


Publicerad
1 juli 2014