Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Relvar Ellipta ingår i högkostnadsskyddet

Relvar Ellipta (flutikason/vilanterol) för behandling av astma och KOL ingår i högkostnadsskyddet från och med den 20 juni 2014.

Vid astma är luftvägarna inflammerade och svullna. Svullnaden gör att det blir svårare för luften att flöda in och framför allt ut ur lungorna. Kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) är en varaktig, långsamt tilltagande lungsjukdom som kännetecknas av ett ständigt nedsatt flöde i luftrören.

Relvar Ellipta innehåller en fast kombination av den luftrörsvidgande substansen vilanterol och den inflammationsdämpande substansen flutikason. Inom läkemedelsförmånen finns flera kombinationsläkemedel för behandling av astma och KOL. Relvar Ellipta har bedömts vara kostnadseffektiv i jämförelse med Relanio (flutikason/salmeterol).

Mot denna bakgrund beslutar vi att Relvar Ellipta ska vara subventionerat och ingå i högkostnadsskyddet.

Beslutet gäller från och med den 20 juni 2014.

Sidinformation


Publicerad
1 juli 2014