TLV logotyp

Relvar Ellipta ingår i högkostnadsskyddet

Relvar Ellipta (flutikason/vilanterol) för behandling av astma och KOL ingår i högkostnadsskyddet från och med den 20 juni 2014.

Vid astma är luftvägarna inflammerade och svullna. Svullnaden gör att det blir svårare för luften att flöda in och framför allt ut ur lungorna. Kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) är en varaktig, långsamt tilltagande lungsjukdom som kännetecknas av ett ständigt nedsatt flöde i luftrören.

Relvar Ellipta innehåller en fast kombination av den luftrörsvidgande substansen vilanterol och den inflammationsdämpande substansen flutikason. Inom läkemedelsförmånen finns flera kombinationsläkemedel för behandling av astma och KOL. Relvar Ellipta har bedömts vara kostnadseffektiv i jämförelse med Relanio (flutikason/salmeterol).

Mot denna bakgrund beslutar vi att Relvar Ellipta ska vara subventionerat och ingå i högkostnadsskyddet.

Beslutet gäller från och med den 20 juni 2014.

Publicerad 01 juli 2014

Öppettider

Måndag- fredag
09:00 - 16:00.

Växel: 09:00 -16:00.
Registratur:  09:00 -15:00.

 

Kontakt

Telefon växel: 08 - 568 420 50


E-post: registrator@tlv.se

Besöksadress
Fleminggatan 18
112 26 Stockholm


Postadress
TLV
Box 225 20
104 22 Stockholm

Fakturaadress:
TLV
FE 909
838 74 Frösön


Organisationsnummer:
202 100 - 5364


Följ TLV