Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Azyter ingår i högkostnadsskyddet

Azyter (azitromycin) ingår i högkostnadsskyddet från och med den 29 augusti 2014. Vi bedömer att läkemedlet är ett kostnadseffektivt alternativ.

Azyter ögondroppar är ett antibiotikum för lokalbehandling av bakteriell purulent konjunktivit (bindhinneinflammation).

TLV har tagit del av två direkt jämförande studier mellan Azyter och tobramycin som tyder på att effekten av Azyter inte är sämre än för tobramycin. Läkemedelsverket anger i en produktmonografi för Azyter från 2011 att det kliniska värdet avseende bakteriell konjunktivit förefaller vara jämförbart med tidigare godkända alternativ, men med fördelen av en kort behandlingstid.

Det ansökta priset för behandling med Azyter är detsamma som för behandling med Tobrex depot. Det ansökta priset för Azyter är vidare lägre än priset för Fucithalmic, Kloramfenikol CCS och de kinoloninnehållande ögonpreparaten. Jämfört med Chloromycetin är det ansökta priset för Azyter högre, men då marginalkostnaden kompenseras av färre antal administreringstillfällen framstår behandling med Azyter som kostnadseffektivt även gentemot Chloromycetin.

Mot denna bakgrund beslutar vi att Azyter ska vara subventionerat och ingå i högkostnadsskyddet.

Beslutet gäller från och med den 29 augusti 2014.

Sidinformation


Publicerad
2 september 2014