Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Heparin AB Unimedic ingår i högkostnadsskyddet

Heparin AB Unimedic, i form av lagerberedning, ingår från och med den 29 augusti 2014 i högkostnadsskyddet.

Extemporeläkemedel är skräddarsydda läkemedel som är framtagna för en enskild patient. När extemporeläkemedel skrivs ut på recept mer frekvent görs tillverkningen i större satser, så kallade lagerberedningar.

Heparin AB Unimedic används för behandling och förebyggande av blodpropp. Läkemedlet används huvudsakligen på sjukhus, men också vid vård i hemmet. Den primära indikationen för läkemedlet är att förhindra blodkoagulation vid bloddialys som sker via en krets utanför kroppen.

Vid jämförelse mellan kostnaden för extemporeberedningen av Heparin AB Unimedic och kostnaden för lagerberedningen kan lagerberedningen anses som kostnadseffektiv. Vi har också gjort bedömningen att läkemedlet används för att behandla ett icke bagatellartat tillstånd.

Heparin AB Unimedic ska därför subventioneras och ingå i högkostnadsskyddet.

Beslutet gäller från och med den 29 augusti 2014.

Sidinformation


Publicerad
2 september 2014