Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

RoActemra ingår i högkostnadsskyddet

RoActemra (tocilizumab), lösning i förfylld spruta, som används för behandling av reumatoid artrit (RA) ingår i högkostnadsskyddet från och med den 29 augusti 2014. Vi bedömer att läkemedlet är ett kostnadseffektivt alternativ.

RA är en kronisk inflammatorisk sjukdom som innebär svullnad eller värk i leder samt stelhet och deformering av leder. Sjukdomen kan även drabba andra organ i kroppen som hjärtat, lungor och perifera nerver.

RoActemra används för behandling av måttlig till svår aktiv RA hos vuxna patienter som svarar otillräckligt på tidigare behandling med en eller flera sjukdomsmodifierade läkemedel. Inom läkemedelsförmånerna finns RoActemra sedan tidigare i en form som används för intravenös infusion. Den nya formen av RoActemra injiceras subkutant. Vi bedömer att den har en likvärdig effekt och kostnad jämfört med den sedan tidigare subventionerade formen av läkemedlet.

Mot denna bakgrund beslutar vi att RoActemra, lösning i förfylld spruta, ska vara subventionerad och ingå i högkostnadsskyddet.

Beslutet gäller från och med den 29 augusti 2014.

Sidinformation


Publicerad
5 september 2014