Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Natriumklorid Abcur ingår i högkostnadsskyddet

Natriumklorid Abcur (natriumklorid), tablett, som används för behandling av patienter med symtomatisk kronisk euvolemisk hyponatremi som står på vätskerestriktion och hypovolemisk hyponatremi, ingår i högkostnadsskyddet från och med den 3 september 2014.

Symtomatisk kronisk euvolemisk hyponatremi och hypovolemisk hyponatremi innebär att patienten har en för låg koncentration av natrium i förhållande till kroppens vätskenivå. Kroppen behöver därför tillskott av natriumklorid i form av tabletter för att inte få en rubbad elektrolytbalans. Det finns inget alternativ till behandling med natriumklorid i tablettform inom förmånen, då dessa patienter inte kan behandlas med vätskebaserat natriumklorid.

Enligt TLV:s expertutlåtande medför utebliven behandling för dessa patienter med stor sannolikhet ytterligare sjukhusinläggningar eller specialistbesök. Det innebär att kostnaderna för sjukvård kommer att stiga. Kostnaden för Natriumklorid Abcur är låg i förhållande till kostnaderna för sjukvården och vi bedömer därför att kostnaden för Natriumklorid Abcur är rimlig i förhållande till dess förväntade effekt.

Mot denna bakgrund beslutar vi att Natriumklorid Abcur, tablett, ska vara subventionerad och ingå i högkostnadsskyddet.

Beslutet gäller från och med den 3 september 2014.

Sidinformation


Publicerad
11 september 2014