Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Simbrinza ingår i högkostnadsskyddet

Simbrinza (brinzolamid och brimonidintartrat) för behandling av glaukom eller förhöjt tryck i ögat ingår i högkostnadsskyddet från och med den 27 september 2014.

Simbrinza ögondroppar är en fast kombination som innehåller ämnena brinzolamid och brimonidintartrat och tillhör kombinationen karbanhydrashämmare och alfa-2-adrenerga receptoragonister.

Inom högkostnadsskyddet finns ögondroppar som innehåller enskilda substanser eller olika kombinationer.

Den fasta kombinationen är effektivare än den enskilda substanserna använda var för sig samt lika effektiv som de enskilda substanserna använda tillsammans.

Behandlingskostnaden för den fasta kombinationen är lägre jämfört med samtidig behandling med de enskilda substanserna.

Mot denna bakgrund beslutar vi att Simbrinza ska vara subventionerat och ingå i högkostnadsskyddet.

Beslutet gäller från och med den 27 september 2014.

Sidinformation


Publicerad
13 oktober 2014