TLV logotyp

Simbrinza ingår i högkostnadsskyddet

Simbrinza (brinzolamid och brimonidintartrat) för behandling av glaukom eller förhöjt tryck i ögat ingår i högkostnadsskyddet från och med den 27 september 2014.

Simbrinza ögondroppar är en fast kombination som innehåller ämnena brinzolamid och brimonidintartrat och tillhör kombinationen karbanhydrashämmare och alfa-2-adrenerga receptoragonister.

Inom högkostnadsskyddet finns ögondroppar som innehåller enskilda substanser eller olika kombinationer.

Den fasta kombinationen är effektivare än den enskilda substanserna använda var för sig samt lika effektiv som de enskilda substanserna använda tillsammans.

Behandlingskostnaden för den fasta kombinationen är lägre jämfört med samtidig behandling med de enskilda substanserna.

Mot denna bakgrund beslutar vi att Simbrinza ska vara subventionerat och ingå i högkostnadsskyddet.

Beslutet gäller från och med den 27 september 2014.

Publicerad 13 oktober 2014

Öppettider

Måndag- fredag
09:00 - 16:00.

Växel: 09:00 -16:00.
Registratur:  09:00 -15:00.

 

Kontakt

Telefon växel: 08 - 568 420 50


E-post: registrator@tlv.se

Besöksadress
Fleminggatan 18
112 26 Stockholm


Postadress
TLV
Box 225 20
104 22 Stockholm

Fakturaadress:
TLV
FE 909
838 74 Frösön


Organisationsnummer:
202 100 - 5364


Följ TLV