Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Noxafil enterotabletter ingår i högkostnadsskyddet

Noxafil (posakonazol), enterotablett, för behandling och profylax av invasiva svampinfektioner ingår i högkostnadsskyddet från och med den 24 oktober 2014.

Noxafil är ett behandlingsalternativ för behandling av invasiva svampinfektioner hos patienter med behandlingsresistent sjukdom eller med intolerans mot förstahandsalternativet för behandling av dessa svampinfektioner. Noxafil är även indicerat som profylax av invasiva svampinfektioner hos patienter med akut myeloisk leukemi (AML) och Graft versus host disease (GVHD). Tillståndet bedöms ha hög svårighetsgrad.

Noxafil enterotablett har samma indikation (utom för orofaryngeal candidiasis där indikationen för tabletten saknas) och är avsett för samma patientgrupp som Noxafil oral suspension, ett alternativ som redan finns inom förmånerna. Noxafil oral suspension bedöms därför vara det mest relevanta jämförelsealternativet. Den hälsoekonomiska delen består endast av en kostnadsjämförelse. Den visar att Noxafil enterotablett innebär en kostnad i paritet med Noxafil oral suspension. Slutsatsen om enterotablettformens kostnadsneutralitet baseras på att båda ansökta förpackningsstorlekarna, 24 st och 96 st, finns tillgängliga för försäljning inom förmånerna. Om endast 96-förpackningen finns tillgänglig för försäljning kommer kassationskostnaden för tablettformen troligen var högre än för oral suspension.

TLV bedömer att den nya beredningsformen Noxafil, enterotablett, ger likvärdig nytta till en likvärdig kostnad som Noxafil, oral suspension. Mot denna bakgrund beslutar vi att Noxafil enterotabletter ska vara subventionerade och ingå i högkostnadsskyddet.

Beslutet gäller från och med den 24 oktober 2014.

Sidinformation


Publicerad
27 oktober 2014