Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Xifaxan ingår i högkostnadsskyddet

Xifaxan (rifaximin) som är avsett för att minska återkomsten av episoder av manifest leverencefalopati ingår i högkostnadsskyddet från och med den 25 oktober 2014.

Leversjukdom kan leda till att levern inte kan bryta ner skadliga ämnen. Om dessa ämnen ansamlas i centrala nervsystemet kan det ha påverkan på hjärnans funktioner och leda till ett tillstånd som kallas leverencefalopati. Leverencefalopati graderas beroende på hur allvarligt tillståndet är; från minimal leverencefalopati till grad IV som kännetecknas av djup medvetslöshet. Leverencefalopati drabbar främst patienter som är svårt leversjuka.

Xifaxan har i en klinisk studie visats kunna öka tiden till utbrott av manifest leverencefalopati jämfört med placebo. I studien fick patienterna samtidig behandling med laktulos (laxermedel). De patienter som fick behandling med Xifaxan blev inlagda på sjukhus i mindre utsträckning. Antalet oönskade händelser var lika i båda grupperna.

TLV bedömer att kostnaden för den nytta Xifaxan ger är rimlig.

Mot denna bakgrund beslutar vi att Xifaxan ska vara subventionerat och ingå i högkostnadsskyddet.

Beslutet gäller från och med den 25 oktober 2014. 

Sidinformation


Publicerad
27 oktober 2014