Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Natriumklorid AB Unimedic ingår i högkostnadsskyddet

Natriumklorid AB Unimedic, i form av lagerberedning, ingår från och med den 25 oktober i högkostnadsskyddet.

Extemporeläkemedel är skräddarsydda läkemedel som är framtagna för en enskild patient. När Extemporeläkemedel skrivs ut mer frekvent görs tillverkningen i större satser, så kallade lagerberedningar.

Natriumklorid AB Unimedic, lösning för nebulisator, används vid behandling av cystisk fibros. Läkemedlet används ibland i kombination med adrenalin eller salbutamol.

Jämförelsealternativet till Natriumklorid AB Unimedic är Natriumklorid APL. Natriumklorid APL, innehållande natriumklorid tillverkas som lagerberedning i samma styrka, beredningsform och storleksförpackning som Natriumklorid AB Unimedic.

Priset för Natriumklorid AB Unimedic är lägre än för Natriumklorid APL och TLV gör därmed bedömningen att Natriumklorid AB Unimedic är kostnadsbesparande. Vi har också gjort bedömningen att läkemedlet används för att behandla ett icke bagatellartat tillstånd.

Natriumklorid AB Unimedic, lösning för nebulisator, ska därför subventioneras och ingå i högkostnadsskyddet.

Beslutet gäller från och med den 25 oktober 2014.

Sidinformation


Publicerad
14 november 2014