Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Incruse ingår i högkostnadsskyddet

Incruse (umeklidinium) som bronkvidgande underhållsbehandling vid kroniskt obstruktiv lungsjukdom, KOL, ingår i högkostnadsskyddet från och med den 29 november 2014.

KOL är en vanlig och ofta allvarlig sjukdom som i huvudsak drabbar personer som är eller tidigare har varit rökare. Underhållsbehandling med läkemedel utgörs huvudsakligen av långverkande bronkvidgande medel och inhalationssteroider.

Incruse inhalationspulver innehåller den aktiva substansen umeklidinium som är en långverkande muskarinreceptorantagonist (LAMA). Läkemedlet gör att luftvägarna slappnar av och hålls öppna, vilket gör det lättare att andas för patienter med KOL.

Inom förmånerna finns tre andra läkemedel inom gruppen LAMA. Spiriva (tiotropium), Eklira Genuair (aklidiniumbromid) och Seebri Breezhaler (glykopyrronium).

TLV bedömer att Incruse har jämförbar effekt som Seebri Breezhaler. Behandlingskostnaden för dessa två läkemedel är densamma.

Mot denna bakgrund beslutar vi att Incruse ska vara subventionerat och ingå i högkostnadsskyddet.

Beslutet gäller från och med den 29 november 2014.

Sidinformation


Publicerad
9 december 2014