Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Opiumtinktur APL ingår i högkostnadsskyddet

Opiumtinktur APL, i form av lagerberedning, ingår från och med den 12 december 2014 i högkostnadsskyddet.

Extemporeläkemedel är skräddarsydda läkemedel som är framtagna för en enskild patient. När Extemporeläkemedel skrivs ut på recept mer frekvent görs tillverkningen i större satser, så kallade lagerberedningar.

Opiumtinktur APL, oral lösning, används för behandling av svår invalidiserande diarré när andra medel inte visats sig ge tillräcklig effekt, till exempel vid stora stomiflöden, diarré orsakad av strålterapi eller cytostatikabehandling.

Vid jämförelse mellan kostnaden för extemporeberedningen av Opiumtinktur APL och kostnaden för lagerberedningen kan lagerberedningen anses som kostnadsbesparande. Vi har också gjort bedömningen att läkemedlet används för att behandla ett icke bagatellartat tillstånd.

Opiumtinktur APL ska därför subventioneras och ingå i högkostnadsskyddet.

Beslutet gäller från och med den 12 december 2014.

Sidinformation


Publicerad
15 december 2014