Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Nuwiq ingår i högkostnadsskyddet

Nuwiq (simoktokog alfa) för behandling av blödningsrubbningar hos patienter med hemofili A ingår i högkostnadsskyddet från och med den 30 januari 2015.

Nuwiq används för att behandla och förebygga blödningar hos patienter med hemofili A. Dessa patienter har en brist på koagulationsfaktor VIII, vilket resulterar i spontana blödningar och blödningar vid trauma. Särskilt invärtes blödningar i leder, muskler, mage och hjärna är allvarliga och kan leda till långvarig sjukdom eller till och med död.

Nuwiq har visat sig vara effektivt när det gäller att behandla och förebygga blödningsepisoder, med liknande effekt som andra faktor VIII-produkter. Säkerhetsprofilen för Nuwiq har också ansetts vara likartad med andra faktor VIII-produkter.

TLV bedömer att Nuwiq är lika kostnadseffektivt som Kogenate, Helixate NexGen, NovoEight och Rafacto AF som kostar minst på den svenska marknaden vid en jämförelse på AUP per enhet.

Mot denna bakgrund beslutar vi att Nuwiq ska vara subventionerat och ingå i högkostnadsskyddet.

Beslutet gäller från och med den 30 januari 2015.

Sidinformation


Publicerad
30 januari 2015