Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

HyQvia ingår i högkostnadsskyddet

HyQvia 100 mg/ml (humant normalt immunglobulin 10% plus rekombinant humant hyaluronidas) för behandling av patienter med svagt immunsystem ingår i högkostnadsskyddet från och med den 30 januari 2015.

HyQvia används hos patienter med svagt immunsystem, som inte har tillräckligt med antikroppar i blodet och ofta drabbas av infektioner. Regelbundna och tillräckliga doser av HyQvia kan höja de onormalt låga immunglobulinnivårerna i blodet till normala nivårer (substitutionsterapi). HyQvia ges under huden (subkutant).

Reduceringen av antalet allvarliga bakterieinfektioner vid behandling med HyQvia liknar den som ses med andra immunglobulinprodukter. Användningen av rekombinant hyaluronidas gör att HyQvia kan ges med mycket längre intervall än vad man hittills kunnat göra med subkutan behandling.

Företaget har ansökt om ett pris per gram som är högre än priset för Hizentra. I sin ursprungsansökan kunde inte företaget motivera hela prisskillnaden och beslutet blev avslag. Nu har företaget sänkt sitt ansökta pris till det pris per gram som TLV anser att de motiverat.

Mot denna bakgrund beslutar vi att HyQvia ska vara subventionerat och ingå i högkostnadsskyddet.

Beslutet gäller från och med den 30 januari 2015.

Sidinformation


Publicerad
17 februari 2015