TLV logotyp

Gabapentin AB Unimedic ingår i högkostnadsskyddet

Gabapentin AB Unimedic, i form av lagerberedning, ingår från och med den 20 februari 2015 i högkostnadsskyddet.

Extemporeläkemedel är skräddarsydda läkemedel som är framtagna för en enskild patient. När Extemporeläkemedel skrivs ut mer frekvent görs tillverkningen i större satser, så kallade lagerberedningar.

Gabapentin AB Unimedic, oral lösning, används för behandling av epilepsi och perifer neuropatisk smärta (långvarig smärta som orsakats av nervskada).

Jämförelsealternativet till Gabapentin AB Unimedic är extemporetillverkad gabapentin.

Vid jämförelse mellan kostnaden för extemporetillverkad gabapentin och kostnaden för lagerberedningen kan lagerberedningen anses som kostnadseffektiv. Vi har också gjort bedömningen att läkemedlet används för att behandla icke bagatellartade tillstånd.

Gabapentin AB Unimedic, oral lösning, ska därför subventioneras och ingå i högkostnadsskyddet.

Beslutet gäller från och med den 20 februari 2015

Publicerad 27 februari 2015

Öppettider

Måndag- fredag
09:00 - 16:00.

Växel: 09:00 -16:00.
Registratur:  09:00 -15:00.

 

Kontakt

Telefon växel: 08 - 568 420 50


E-post: registrator@tlv.se

Besöksadress
Fleminggatan 18
112 26 Stockholm


Postadress
TLV
Box 225 20
104 22 Stockholm

Fakturaadress:
TLV
FE 909
838 74 Frösön


Organisationsnummer:
202 100 - 5364


Följ TLV