Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Metformin AB Unimedic ingår i högkostnadsskyddet

Metformin AB Unimedic, i form av lagerberedning, ingår från och med den 20 februari 2015 i högkostnadsskyddet.

Extemporeläkemedel är skräddarsydda läkemedel som är framtagna för en enskild patient. När extemporeläkemedel skrivs ut på recept mer frekvent görs tillverkningen i större satser, så kallade lagerberedningar.

Metformin AB Unimedic, oral lösning, som används för behandling av diabetes mellitus typ 2 (speciellt hos överviktiga patienter, där enbart diet och motion inte ger tillräcklig glykemisk kontroll) är avsett för patienter med sväljsvårigheter, till exempel små barn och äldre patienter med nedsatt motilitet (rörelse) magtarmkanalen. Dessa patienter kan ha svårt att svälja läkemedel i tablettform och kan därför behöva behandlas med läkemedel i flytande beredningsform.

Vid jämförelse mellan kostnaden för extemporeberedningen av Metformin AB Unimedic och kostnaden för lagerberedningen kan lagerberedningen anses som kostnadsbesparande. Vi har också gjort bedömningen att läkemedlet används för ett icke bagatellartat tillstånd.

Metformin AB Unimedic ska därför subventioneras och ingå i högkostnadsskyddet.

Beslutet gäller från och med den 20 februari 2015.

Sidinformation


Publicerad
27 februari 2015