Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Kombinationsläkemedlet Taptiqom ingår i högkostnadsskyddet

Taptiqom (timolol/tafluprost), ögondroppar i endosbehållare, ett kombinationsläkemedel för behandling av glaukom och okulär hypertension ingår i högkostnadsskyddet från och med den 20 februari 2015.

Taptiqom ögondroppar i endosbehållare används för att behandla en typ av glaukom som kallas öppenvinkelglaukom och även för behandling av ett tillstånd som kallas okulär hypertension hos vuxna. Båda dessa tillstånd är förknippade med förhöjt tryck i ögat och kan i slutänden påverka synen.

Taptiqom innehåller två sedan tidigare kända subventionerade substanser, timolol och tafluprost. Läkemedlet innehåller inte konserveringsmedel.

Vid bedömning av en ansökan om subvention och pris för ett kombinationsläkemedel är det TLV:s praxis att jämföra med de enskilda substanser som ingår i läkemedlet tillsammans.

TLV bedömer att behandling med kombinationsläkemedlet Taptiqom har likvärdig effekt och säkerhet som behandling med de enskilda substanserna konserveringsfritt timolol och tafluprost tillsammans.

Behandlingskostnaden för Taptiqom är lägre än för samtidig behandling med de båda substanserna. Av denna anledning bedömer TLV att Taptiqom är kostnadsbesparande.

Beslutet gäller från och med den 20 februari 2015. 

Sidinformation


Publicerad
5 mars 2015