Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Iclusig ingår i högkostnadsskyddet

Iclusig (ponatinib) som används för behandling av två typer av blodcancer, kronisk myeloisk leukemi (KML) och Philadelphiakromosompositiv akut lymfatisk leukemi (Ph+ ALL), ingår i högkostnadsskyddet från och med den 28 mars 2015.

TLV bedömer att relevant jämförelsealternativ för patienter med KML är Bosulif (bosutinib) och för patienter med Ph+ ALL bästa möjliga omvårdnad. För patienter med T315I-mutation bedöms bästa möjliga omvårdnad vara relevant jämförelsealternativ oavsett grundsjukdom. TLV bedömer att allogen stamcellstransplantation, där stamcellerna donseras från en annan person, inte är ett relevant jämförelsealternativ för någon av grupperna då Iclusig inte kommer att ersätta en stamcellstransplantation.

TLV bedömer att medicinska behovet av Iclusig är stort. Även osäkerheten i underlaget bedöms som stor främst på grund av ett litet antal studerade patienter. Osäkerheten är som störst för de grupper med högst svårighetsgrad. Trots en mycket stor osäkerheter i underlaget, men med hänsyn tagen till den begränsade patientgruppen och en liten beräknad försäljningsvolym, finner TLV att det pris företaget begär framstår som rimlig från medicinska, humanitära och samhällsekonomiska perspektiv.

Mot denna bakgrund beslutar TLV att Iclusing ska vara subventionerat och ingå i högkostnadsskyddet.

Beslutet gäller från och med 28 mars 2015.

Sidinformation


Publicerad
31 mars 2015