Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Cernevit ingår i högkostnadsskyddet

Cernevit ges som vitamintillskott till patienter (vuxna och barn över 11 år) som får vätska och näring intravenöst. Cernevit ingår i högkostnadsskyddet från och med den 24 april 2015.

Cernevit innehåller både vatten- och fettlösliga vitaminer. TLV bedömer att relevant jämförelsealternativ till Cernevit är kombinationen av två andra vitamintillskott, Soluvit (som innehåller vattenlösliga vitaminer) och Vitalipid adult (som innehåller fettlösliga vitaminer). Dessa tillförs liksom Cernevit en gång per dag till infusionspåsen. Med Cernevit får patienten både vatten- och fettlösliga vitaminer via en och samma förpackning.

Det som skiljer i vitamininnehåll är att Cernevit innehåller vitamin D3 istället för D2 och att Cernevit inte innehåller vitamin K1. I övrigt är det relativt jämförbara halter av vitaminer mellan Cernevit och kombinationen av Soluvit och Vitalipid adult.

Effekten mellan Cernevit och kombinationsbehandling med Soluvit och Vitalipid adult bedöms likvärdig för patienter som inte behöver vitamin K1. I de fall vitamin K1 behövs kan Cernevit ersättas med kombinationen Soluvit och Vitalipid. Läkemedelskostnaden med Cernevit är lägre jämfört med kombinationsbehandling med Soluvit och Vitalipid adult.

Mot denna bakgrund beslutar TLV att Cernevit ska vara subventionerat och ingå i högkostnadsskyddet.

Beslutet gäller från och med 24 april 2015.

Sidinformation


Publicerad
29 april 2015