Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Ny förpackning av Synagis ingår i högkostnadsskyddet

Synagis (palivizumab), injektionsvätska 100 mg/ml, som används för att förhindra allvarliga luftvägsinfektioner hos barn, finns nu som färdigblandad lösning och ingår i högkostnadsskyddet från och med den 22 maj 2015.

Respiratoriskt syncytialt virus (RSV) är ett virus som leder till inflammation i bronkerna. Vissa barn,  speciellt prematura barn (födda vecka 35 eller tidigare) och barn med vissa hjärt- eller lungproblem är mer känsliga och blir svårare sjuka av RSV. Synagis minskar risken för att dessa barn utvecklar allvarlig sjukhuskrävande luftvägsinfektion.

Den nya förpackningen innehåller till skillnad från den befintliga förpackningen en färdigblandad lösning som inte behöver iordningställas innan den ges till patienten.

Den nya förpackningen kostar lika mycket per styck som den tidigare förpackningen.  TLV bedömer att den nya förpackningen är kostnadseffektiv.  Mot bakgrund av ovanstående beslutar TLV att Synagis injektionsvätska, lösning 100mg/ml ska subventioneras och ingå i högkostnadsskyddet

Beslutet gäller från och med den 22 maj 2015.

Sidinformation


Publicerad
5 juni 2015