Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Xtandi ingår i högkostnadsskyddet

Xtandi (enzalutamid) som används för behandling av prostatacancer ingår i högkostnadsskyddet från och med den 1 juli 2015.

Xtandi är avsett för patienter vars cancer har spridit sig från prostata till andra delar av kroppen (metastaserat) och

  • när behandling med så kallade hormonella läkemedel inte fungerar, men patienten har få eller inga symtom och ännu inte behöver behandlas med cellgift, eller
  • när behandling med såväl hormonella läkemedel som cellgift inte fungerar.

Varje år diagnostiseras ungefär 9.000 nya fall av prostatacancer i Sverige, vilket motsvarar ungefär en tredjedel av all cancer som drabbar män. Cirka 90.000 patienter lever med sjukdomen. Prostatacancer är den vanligaste cancerrelaterade dödsorsaken bland män med cirka 2.400 dödsfall årligen.  De patienter som är aktuella för behandling med Xtandi har drabbats av en hög svårighetsgrad av sjukdomen prostatacancer.

Det ansökta priset för Xtandi är högre än priset för Zytiga, som är ett annat läkemedel med samma användningsområde. Månadskostnaden för Xtandi är 27.300 kronor. Motsvarande kostnad för Zytiga är 26.600 kronor. Behandling med Xtandi innebär färre besök i vården för olika kontroller än behandling med Zytiga. TLV kan inte dra slutsatsen att det ena läkemedlet skulle ha större eller mindre total behandlingskostnad än det andra.

TLV anser att Xtandi och Zytiga i princip är att betrakta som två likvärdiga behandlingsalternativ. Det finns dock vissa skillnader mellan läkemedlen, exempelvis avseende biverkningar, varför det finns ett värde i att ha båda läkemedlen tillgängliga.

Läkemedlets behandlingslängd, effekt och patientantal är förknippade med osäkerhet, i synnerhet vid behandling före cellgiftsbehandling. En överenskommelse som slutits mellan landstingen och företaget medför att osäkerheterna kring behandlingstid och behandlingsresultat minskar.

Beslutet gäller från och med den 1 juli 2015.

Från och med den 1 juli 2015 ingår också Zytiga i läkemedelsförmånerna. Xtandi har samma användningsområde. Jämfört med varandra anser TLV att Xtandi och Zytiga är att betrakta som två likvärdiga alternativ sett till behandlingseffekt. TLV kan inte dra slutsatsen att det skulle vara en skillnad i kostnadsbilden mellan de två läkemedlen (se dokumentet Samlad bedömning av Xtandi och Zytiga).

NT-rådet har rekommenderat användning av antingen Xtandi eller Zytiga efter en helhetsbedömning av TLV:s subventionsbeslut och respektive läkemedels sidoöverenskommelse. Båda läkemedlen ingår också i nationellt ordnat införande.

Sidinformation


Publicerad
15 juni 2015
Till toppen