Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Orencia ingår i högkostnadsskyddet

Orencia (abatacept) injektionsvätska 125 mg i förfylld penna för subkutan injektion för behandling av reumatoid artrit ingår i högkostnadsskyddet från och med 12 juni 2015.

Orencia finns även som pulver till koncentrat till infusionsvätska för intravenös administrering och som förfyllda sprutor för subkutan injektion. Båda dessa beredningar ingår i högkostnadsskyddet.

Den nya beredningsformen innehåller samma formulering av injektionsvätska som de förfyllda sprutorna och de båda subkutana beredningarna har bedömts likvärdiga av godkännande myndighet avseende effekt och säkerhet. TLV bedömer att den nya beredningsformen ger upphov till likvärdig medicinsk effekt till samma behandlingskostnad som befintlig beredningsform för subkutant bruk.

Mot bakgrund av ovanstående beslutar vi att Orencia injektionsvätska 125 mg i förfylld penna ska ingå i högkostnadsskyddet.

Beslutet gäller från 12 juni 2015.

Sidinformation


Publicerad
18 juni 2015