Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Vokanamet ingår i högkostnadsskyddet

Vokanamet (kanagliflozin och metformin), ett kombinationsläkemedel vid typ 2-diabetes, ingår i högkostnadsskyddet från och med den 12 juni 2015.

Läkemedlet är avsett som tillägg till kost och motion för att förbättra blodsockerkontrollen hos vuxna patienter med typ 2-diabetes.

Vokanamet innehåller substanserna metformin och SGLT2-hämmaren kanagliflozin. Substanserna ingår sedan tidigare i högkostnadsskyddet.

Vokanamet ger samma effekt som de enskilda substanserna tillsammans, till ett lägre pris. Priset för Vokanamet ligger i nivå med det andra kombinationspreparatet av SGLT2-hämmare och metformin som finns på den svenska marknaden.

Mot denna bakgrund beslutar vi att Vokanamet från och med den12 juni 2015 ska vara subventionerat och ingå i högkostnadsskyddet.

Sidinformation


Publicerad
18 juni 2015