TLV logotyp

Vokanamet ingår i högkostnadsskyddet

Vokanamet (kanagliflozin och metformin), ett kombinationsläkemedel vid typ 2-diabetes, ingår i högkostnadsskyddet från och med den 12 juni 2015.

Läkemedlet är avsett som tillägg till kost och motion för att förbättra blodsockerkontrollen hos vuxna patienter med typ 2-diabetes.

Vokanamet innehåller substanserna metformin och SGLT2-hämmaren kanagliflozin. Substanserna ingår sedan tidigare i högkostnadsskyddet.

Vokanamet ger samma effekt som de enskilda substanserna tillsammans, till ett lägre pris. Priset för Vokanamet ligger i nivå med det andra kombinationspreparatet av SGLT2-hämmare och metformin som finns på den svenska marknaden.

Mot denna bakgrund beslutar vi att Vokanamet från och med den12 juni 2015 ska vara subventionerat och ingå i högkostnadsskyddet.

Publicerad 18 juni 2015

Öppettider

Måndag- fredag
09:00 - 16:00.

Växel: 09:00 -16:00.
Registratur:  09:00 -15:00.

 

Kontakt

Telefon växel: 08 - 568 420 50


E-post: registrator@tlv.se

Besöksadress
Fleminggatan 18
112 26 Stockholm


Postadress
TLV
Box 225 20
104 22 Stockholm

Fakturaadress:
TLV
FE 909
838 74 Frösön


Organisationsnummer:
202 100 - 5364


Följ TLV