TLV logotyp
TLV logotyp

Accofil ingår i högkostnadsskyddet

Accofil (filgrastim) ingår i högkostnadsskyddet från och med den 12 juni 2015. Läkemedlet används för att hjälpa kroppen att producera vita blodkroppar när kroppens antal av vita blodkroppar är lågt (neutropeni).

Accofil är en så kallad biosimilar. Det innebär att läkemedlet har en jämförbar effekt och säkerhet med ett redan godkänt biologiskt läkemedel. Accofil har godkänts med läkemedlet Neupogen som referensprodukt. Båda dessa läkemedel innehåller det aktiva ämnet filgrastim.

Accofil stimulerar benmärgen i kroppen till att producera vita blodkroppar som har en viktig roll i immunförsvaret och hjälper kroppen att bekämpa infektioner.

Kostnaden för Accofil är lägre än för Neupogen och andra jämförbara läkemedel som redan ingår i högkostnadsskyddet.

Mot denna bakgrund beslutar vi att Accofil ska vara subventionerat och ingå i högkostnadsskyddet.

Beslutet gäller från den 12 juni 2015.

Publicerad 10 juli 2015