Logotype. Gå till startsidan

Caprelsa (vandetanib) ingår i högkostnadsskyddet

Caprelsa (vandetanib) ingår i högkostnadsskyddet från och med den 28 augusti 2015. Läkemedlet används för behandling av aggressiv och symtomgivande sköldkörtelcancer (MTC) som inte går att operera eller som har spridit sig.

TLV bedömer att Caprelsa ger upphov till en likvärdig medicinsk effekt som det befintliga behandlingsalternativet Cometriq men till en lägre behandlingskostnad.

Mot bakgrund av ovanstående beslutar vi att Caprelsa ska ingå i högkostnadsskyddet.

Beslutet gäller från 28 augusti 2015.

Sidinformation


Publicerad
31 augusti 2015