Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Evotaz ingår i högkostnadsskyddet

Evotaz (atazanavir och kobicistat), ett kombinationsläkemedel avsett för användning tillsammans med andra läkemedel för behandling av hivinfektion, ingår i högkostnadsskyddet från och med den 28 augusti 2015.

Evotaz innehåller atazanavir som tillhör läkemedelsklassen proteashämmare och kobicistat som fungerar som farmakokinetisk förstärkare. Det innebär att den förbättrar effekten av proteashämmaren genom att bromsa nedbrytningen och göra så att atazanavir stannar kvar längre i kroppen. Atazanavir kräver sådan förstärkning för att ge önskad effekt.

Respektive substans ingår sedan tidigare i läkemedel som är godkända för behandling av hiv, men inte i kombination. Atazanavir är aktiv substans i läkemedlet Reyataz som ingår i högkostnadsskyddet. Kobicistat ingår inte sedan tidigare i något läkemedel inom högkostnadsskyddet. Reyataz ska enligt produktresumén alltid ges med ritonavir som farmakokinetisk förstärkare.

Studier har visat att man uppnår likvärdiga koncentrationer av atazanavir i kroppen vid behandling med detta nya kombinationsläkemedel jämfört med när substanserna ges var för sig. Man har också sett att effekten på nedbrytningen av atazanavir i kroppen är likvärdig i de två farmakokinetiska förstärkarna kobicistat och ritonavir.

En jämförelse har även gjorts mellan kombinationen atazanavir och kobicistat och atazanavir givet med ritonavir som farmakokinetisk förstärkare hos patienter i det kliniska utvecklingsprogrammet. Där sågs att minskningen av virusmängd var likvärdig mellan de båda behandlingsgrupperna.

Priset för Evotaz är detsamma som för Reyataz (atazanavir) utan tillägg av ritonavir.

Mot denna bakgrund beslutar vi att Evotaz ska vara subventionerat och ingå i högkostnadsskyddet.

Beslutet gäller från den 28 augusti 2015.

Sidinformation


Publicerad
2 september 2015