Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Abilify Maintena i förfylld spruta ingår i högkostnadsskyddet

Abilify Maintena (aripiprazol) 400 mg i förfylld spruta ingår i högkostnadsskyddet från och med den 28 augusti 2015.

Abilify Maintena är avsett för underhållsbehandling av schizofreni hos vuxna patienter som stabiliserats med oralt aripiprazol. Läkemedlet ges en gång per månad som en endosinjektion.

Inom högkostnadsskyddet finns Abilify Maintena redan subventionerat i en förpackning bestående av en injektionsflaska med pulver och en injektionsflaska med vätska. Den nya beredningsformen består av en förfylld spruta där både pulver och vätska ingår i sprutan. 

Företaget ansöker om samma pris för den förfyllda sprutan som för motsvarande förpackning Abilify Maintena med injektionsflaskor som redan finns inom högkostnadsskyddet.  TLV gör bedömningen att den nya beredningsformen ger upphov till jämförbar effekt och att behandlingskostnaden är densamma som för befintlig beredningsform.

Mot denna bakgrund beslutar vi att Abilify Maintena som förfylld spruta ska vara subventionerad och ingå i högkostnadsskyddet.
Beslutet gäller från och med den 28 augusti 2015.

Sidinformation


Publicerad
9 september 2015