Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Sivextro ingår i högkostnadsskyddet

Sivextro (tedizolidfosfat), ett antibiotika som är avsett för behandling av akuta bakteriella hud- och mjukdelsinfektioner (ABSSSI) hos vuxna, ingår i högkostnadsskyddet från och med den 26 september 2015.

Sivextro används vid behandling av bakteriella hud- och mjukdelsinfektioner (ABSSSI) hos vuxna. ABSSSI definieras här som inflammation och infektion i hudens bind- och fettvävnad (cellulit) eller rosfeber, infekterade sårskador och större abscesser/bölder. Den skadade ytan ska vara minst 75 kvadratcentimeter.

Sivextro kan ges som en tablett eller som intravenöst dropp en gång om dagen i sex dagar.

Jämförbar effekt och säkerhet mellan tedizolid och linezolid

Det aktiva ämnet i Sivextro är tedizolid som har effekt mot så kallade grampositiva bakterier. Tedizolid tillhör antibiotikagruppen oxazolidinoner. Det finns ett annat godkänt antibiotikum som tillhör samma grupp som Sivextro och det är läkemedlet Zyvoxid som innehåller linezolid.  Vid hud- och mjukdelsinfektioner är användningen av oxazolidinoner ovanlig.

I kliniska studier har tedizolid (Sivextro) jämförts i effekt och säkerhet med linezolid (Zyvoxid) för behandling av patienter med ABSSSI. I studierna visade tedizolid jämförbar effekt och säkerhet som linezolid.

Prisjämförelse

Företaget har gjort en prisjämförelse mellan Sivextro och Zyvoxid med utgångspunkt från de doseringar som användes i de kliniska studierna. I prisjämförelsen är behandling med Sivextro förknippad med en lägre kostnad än behandling med Zyvoxid.

Sivextro ger därmed likvärdig nytta men till en lägre kostnad än Zyvoxid vid behandling av patienter med ABSSSI. Jämförelsen bygger dock på att Sivextro enbart används för behandling av patienter som annars skulle ha behandlats med Zyvoxid. Sivextro bör därför enbart användas som ett specialistpreparat när infektionen är orsakad av resistenta grampositiva bakterier när vanligare rekommenderade antibiotikum inte fungerar.

Mot denna bakgrund beslutar TLV att Sivextro ska vara subventionerat och ingå i högkostnadsskyddet.

Beslutet gäller från och med den 25 september 2015.

Text

Sidinformation


Publicerad
28 september 2015