Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Synjardy ingår i högkostnadsskyddet

Synjardy (empagliflozin och metformin), ett kombinationsläkemedel vid typ 2-diabetes, ingår i högkostnadsskyddet från och med den 26 september 2015.

Läkemedlet är avsett som tillägg till kost och motion för att förbättra blodsockerkontrollen hos vuxna patienter med typ 2-diabetes.

Synjardy innehåller substanserna metformin och SGLT2-hämmaren empagliflozin. Substanserna ingår sedan tidigare i högkostnadsskyddet.

Synjardy ger samma effekt som de enskilda substanserna tillsammans, till samma pris som för behandling med enbart empagliflozin. Priset för Synjardy ligger i nivå med de andra kombinationspreparaten av SGLT2-hämmare och metformin som finns på den svenska marknaden.

Mot denna bakgrund beslutar vi att Synjardy från och med den 26 september 2015 ska vara subventionerat och ingå i högkostnadsskyddet.

Sidinformation


Publicerad
7 oktober 2015