Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Signifor ingår i högkostnadsskyddet

Signifor (pasireotid) för behandling av akromegali ingår i högkostnadsskyddet från och med den 20 november 2015.

Akromegali är en ovanlig hormonell sjukdom som kan drabba vuxna. Sjukdomen beror på överproduktion av tillväxthormon oftast till följd av en godartad tumör i hypofysen. Akromegali karaktäriseras av en gradvis tillväxt av händer, fötter och delar av ansiktet så som näsa, öron, haka och läppar. Sjukdomen leder även till en mängd följdsjukdomar så som hjärt- och kärlsjukdomar, diabetes och ledsjukdomar.

Signifor är en somatostatinanalog som kan hämma utsöndringen av tillväxthormon. Läkemedlet används för att behandla patienter som inte blivit botade genom kirurgiskt borttagande av hypofystumören och vars tillväxthormonnivåer är otillräckligt kontrollerade trots behandling med annan somatostatinanalog.

Idag kan dessa patienter behandlas med Somavert som blockerar tillväxthormonreceptorn tillsammans med en annan somatostatinanalog. Signifor har visats vara kostnadseffektiv i jämförelse med Somavert i kombination med annan somatostatinanalog.

Mot denna bakgrund beslutar vi att Signifor ska vara subventionerat och ingå i högkostnadsskyddet.

Beslut gäller från och med den 20 november 2015.

Sidinformation


Publicerad
24 november 2015