Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Akynzeo ingår i högkostnadsskyddet

Akynzeo (palonosetron/netupitant) ingår i högkostnadsskyddet från och med den 20 november 2015. Läkemedlet används för profylax mot akut och fördröjt illamående och kräkningar i samband med cellgiftsbehandling.

TLV bedömer att Akynzeo ger upphov till en likvärdig medicinsk effekt som det befintliga behandlingsalternativet Emend plus ondansetron, men till en lägre behandlingskostnad.

Mot bakgrund av ovanstående beslutar vi att Akynzeo ska ingå i högkostnadsskyddet.

Beslutet gäller från 20 november 2015.

Sidinformation


Publicerad
27 november 2015