Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Epiduo ingår i högkostnadsskyddet

Epiduo (adapalen och bensoylperoxid) för behandling av mild till medelsvår akne ingår i högkostnadsskyddet från och med den 21 nov 2015. Vi bedömer att läkemedlet är ett kostnadseffektivt alternativ.

Epiduo är en antibiotikafri behandling som appliceras en gång dagligen på det akneangripna området. Läkemedlet är ett kombinationspreparat som innehåller peroxiden bensoylperoxid och retinoiden adapalen.

Akne, "finnar", är en vanlig hudsjukdom som förekommer i alla populationer i världen och är vanligast förekommande hos ungdomar och yngre vuxna. Mild till måttlig akne är en sjukdom med relativt låg svårighetsgrad om man enbart tar de fysiologiska effekterna i beaktande. Svårighetsgraden kan dock bli högre när man räknar med de psykiska effekterna då akne kan innebära en psykosocial påfrestning.

Enligt Läkemedelsverkets behandlingsrekommendation från 2014 rekommenderas i första hand behandling med en kombination av bensoylperoxid och adapalen vid mild till medelsvår papulopustulös (inflammatorisk)akne.

Studier visar att Epiduo har bättre och snabbare effekt vid insättande än enbart adapalen eller bensoylperoxid. Effekten av Epiduo har dock inte jämförts med adapalen och bensoylperoxid i en fri kombination men antas ha minst lika bra effekt. Behandling med Epiduo är kostnadsneutral i jämförelse med behandling med den fria kombinationen av adapalen och bensoylperoxid. Mot denna bakgrund beslutar vi att Epiduo ska vara subventionerat och ingå i högkostnadsskyddet.

Beslutet gäller från och med den 21 november 2015.

Sidinformation


Publicerad
1 december 2015