Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Zykadia ingår i högkostnadsskyddet

Zykadia (ceritinib) ingår i högkostnadsskyddet från och med den 15 december 2015. Läkemedlet är avsett för behandling av vuxna med så kallad icke-småcellig lungcancer som tidigare fått behandling med Xalkori (krizotinib). Användning av Zykadia innebär därmed i dagsläget tredje linjens behandling".

Varje år får cirka 3800 personer lungcancer. Det finns två huvudtyper av lungcancer, småcellig och icke-småcellig lungcancer. Icke-småcellig lungcancer utgör ungefär 80 procent av all lungcancer.

Enligt Socialstyrelsen har cirka 70 procent av alla personer med lungcancer en långt framskriden sjukdom redan vid diagnos och går då i många fall inte att bota. Ungefär 75 procent av personer med lungcancer i dessa stadier dör inom ett år. De drabbas ofta av svår smärta, hosta, andnöd och ångest.

TLV bedömer svårighetsgraden av sjukdomen som mycket hög eftersom den är obotlig och leder till en mycket kort förväntad överlevnad samt kraftigt begränsad livskvalitet. Behandlingen syftar till att förlänga livet.

Zykadia fick marknadsgodkännande i Europa i maj 2015. Godkännandet är ett villkorat godkännande, vilket innebär att det är baserat på data som ännu inte är heltäckande, men som indikerar att läkemedlets fördelar överväger dess risker. Vid ett villkorat godkännande sätts särskilda krav på företaget att till exempel genomföra nya eller fullfölja pågående studier.

Läkemedlets behandlingseffekt jämfört med jämförelsealternativet bedöms som fördelaktig. Detta är dock förknippat med mycket stor osäkerhet eftersom det saknas kontrollgrupper i studierna. En överenskommelse som slutits mellan landstingen och företaget medför att dessa osäkerheter minskar.

TLV bedömer att det är olämpligt att presentera en exakt siffra för kostnad per vunnet kvalitetsjusterat levnadsår, men uppskattar att kostnaden ligger mellan 480 000 och 940 000 kronor, ett spann som TLV tidigare bedömt vara rimligt i förhållande till sjukdomens svårighetsgrad.

Det finns behov av ytterligare ett behandlingsalternativ för patienterna eftersom det finns mycket få befintliga behandlingsalternativ samt att dessa har en mycket begränsad effekt.

Beslutet gäller från och med den 15 december 2015.

Sidinformation


Publicerad
14 december 2015