Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Colrefuz ingår i högkostnadsskyddet

Colrefuz (kolkicin) ingår i högkostnadsskyddet från och med den 4 november 2015. Läkemedlet är avsett för behandling av akut gikt och förebyggande behandling av giktinfall vid insättande av urinsyrasänkande medel. Den aktiva substansen, kolkicin, har tidigare varit tillgängligt endast som licensläkemedel och lagerberedning.

Gikt orsakas av utfällning av urinsyrakristaller i leder, vilket leder till inflammation och svår smärta. Detta beror i sin tur på förhöjda nivåer av urinsyra i kroppen. Gikt kommer i attacker, och vid upprepade giktanfall kan ledfunktionen med tiden försämras. Arbetsförmågan kan vara nedsatt i alla former av arbeten i upp till en vecka vid en akut giktattack, dels till följd av den svåra smärtan, men också beroende på att de drabbade lederna måste avlastas.

TLV bedömer att såväl profylaktisk som akut behandling med Colrefuz sannolikt minskar antalet dagar som patienten är borta från arbete och att kostnaden för behandlingen understiger den produktionsvinst som kommer av den minskade frånvaron från arbete. Därmed bedömer TLV att behandling med Colrefuz är kostnadsminimerande utifrån ett samhällsperspektiv. Till detta kommer också patientnyttan i form av minskad smärta och kliniska symtom av gikt.

Mot denna bakgrund beslutar vi att Colrefuz ska vara subventionerat och ingå i högkostnadsskyddet.

Beslutet gäller från och med den 4 november 2015.

Sidinformation


Publicerad
18 december 2015