TLV logotyp

Rezolsta ingår i högkostnadsskyddet

Rezolsta (darunavir och kobicistat) är ett kombinationsläkemedel avsett för användning tillsammans med andra läkemedel för behandling av hivinfektion. Rezolsta ingår i högkostnadsskyddet från och med den 29 januari 2016.

Rezolsta innehåller darunavir som tillhör läkemedelsklassen proteashämmare och kobicistat som fungerar som farmakokinetisk förstärkare. Det innebär att kobicistat förbättrar effekten av proteashämmaren genom att bromsa nedbrytningen och göra så att darunavir stannar kvar längre i kroppen. Darunavir kräver sådan förstärkning för att ge önskad effekt.

Respektive substans ingår sedan tidigare i läkemedel som är godkända för behandling av hiv, men inte i kombination. Darunavir är aktiv substans i läkemedlet Prezista som ingår i högkostnadsskyddet. Kobicistat ingår inte sedan tidigare i något läkemedel inom högkostnadsskyddet. Prezista ska enligt produktresumén alltid ges med kobicistat eller ritonavir som farmakokinetisk förstärkare.

Studier har visat att man uppnår likvärdiga koncentrationer av darunavir i kroppen vid behandling med detta nya kombinationsläkemedel jämfört med när substanserna ges var för sig. Man har också sett att påverkan på nedbrytningen av darunavir i kroppen är likvärdig för de två farmakokinetiska förstärkarna kobicistat och ritonavir.

En jämförelse har även gjorts mellan darunavir givet med kobicistat respektive ritonavir som farmakokinetisk förstärkare hos patienter. Effekten var jämförbar mellan de båda behandlingsgrupperna.

Priset för Rezolsta är något lägre än priset för Prezista i kombination med ritonavir.

Mot denna bakgrund beslutar vi att Rezolsta ska vara subventionerat och ingå i högkostnadsskyddet.

Beslutet gäller från den 29 januari 2016.

Publicerad 09 februari 2016

Öppettider

Måndag- fredag
09:00 - 16:00.

Växel: 09:00 -16:00.
Registratur:  09:00 -15:00.

 

Kontakt

Telefon växel: 08 - 568 420 50


E-post: registrator@tlv.se

Besöksadress
Fleminggatan 18
112 26 Stockholm


Postadress
TLV
Box 225 20
104 22 Stockholm

Fakturaadress:
TLV
FE 909
838 74 Frösön


Organisationsnummer:
202 100 - 5364


Följ TLV