Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Rezolsta ingår i högkostnadsskyddet

Rezolsta (darunavir och kobicistat) är ett kombinationsläkemedel avsett för användning tillsammans med andra läkemedel för behandling av hivinfektion. Rezolsta ingår i högkostnadsskyddet från och med den 29 januari 2016.

Rezolsta innehåller darunavir som tillhör läkemedelsklassen proteashämmare och kobicistat som fungerar som farmakokinetisk förstärkare. Det innebär att kobicistat förbättrar effekten av proteashämmaren genom att bromsa nedbrytningen och göra så att darunavir stannar kvar längre i kroppen. Darunavir kräver sådan förstärkning för att ge önskad effekt.

Respektive substans ingår sedan tidigare i läkemedel som är godkända för behandling av hiv, men inte i kombination. Darunavir är aktiv substans i läkemedlet Prezista som ingår i högkostnadsskyddet. Kobicistat ingår inte sedan tidigare i något läkemedel inom högkostnadsskyddet. Prezista ska enligt produktresumén alltid ges med kobicistat eller ritonavir som farmakokinetisk förstärkare.

Studier har visat att man uppnår likvärdiga koncentrationer av darunavir i kroppen vid behandling med detta nya kombinationsläkemedel jämfört med när substanserna ges var för sig. Man har också sett att påverkan på nedbrytningen av darunavir i kroppen är likvärdig för de två farmakokinetiska förstärkarna kobicistat och ritonavir.

En jämförelse har även gjorts mellan darunavir givet med kobicistat respektive ritonavir som farmakokinetisk förstärkare hos patienter. Effekten var jämförbar mellan de båda behandlingsgrupperna.

Priset för Rezolsta är något lägre än priset för Prezista i kombination med ritonavir.

Mot denna bakgrund beslutar vi att Rezolsta ska vara subventionerat och ingå i högkostnadsskyddet.

Beslutet gäller från den 29 januari 2016.

Sidinformation


Publicerad
9 februari 2016